Upphovsrättspolicy

Vi på Passionerad skapar allt vårt innehåll själva och vi strävar alltid efter att publicera unikt och intressant material, något som vi är väldigt stolta över. 

För oss är det otroligt viktigt att det material som vi skapar endast används av oss, och för att säkerställa det så tillämpar vi en tydlig upphovsrättslig policy som gäller på hela vår webbplats.

Du som besökare och läsare har en skyldighet att vara medveten om följande:

Äganderätt gällande textinnehåll

All text som publiceras på Passionerad.se skapas av våra skribenter och ägs av oss.

Detta innebär att det endast är vi som får använda innehållet som finns på vår webbplats och att all kopiering och plagiering är förbjuden, något som skyddas av upphovsrätten.

Äganderätt gällande omslagsbilder

Alla omslagsbilder som publiceras på Passionerad.se skapas och ägs av oss.

Detta innebär att dessa bilder under inga omständigheter får användas av någon annan än Passionerad.

Delning och spridning uppmuntras

Vi blir samtidigt glada när vårt innehåll delas på ett sätt som gör att andra kan hitta till oss.

Vi uppmuntrar därför att dela och sprida våra inlägg på sociala medier, i forum och på andra plattformar där det är relevant. 

Det är dock inte tillåtet att använda vårt material i kommersiellt eller privat bruk. Att källhänvisa till oss när det är relevant är dock tillåtet.

Det ska då göras med en länk till antingen vår startsida eller till den artikel som refereras till. 

Förfrågningar om användning av vårt material

Om du är intresserad av att använda vårt innehåll på ett sätt som strider med vår upphovsrättsliga policy så är du välkommen att kontakta oss för vidare diskussion.